Trop

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
12-16 år (6-9 kl)
Mødedag/tid: 
Onsdage 19:00-21:00
Ledere: 
Anna Bøggild (GL)
Ole Madsen
Jirij Hønning
Anni Minä Roepstorff Nissen
Per Thau (orlov)
Christian Thyssen
Anne Mette Winther
Troppen Kandersteg 2016

Elverfolket Trop

Troppen er grenen for storspejdere - dvs de 12-16 årige (svarende til 6-9 klasse). Såvel troppens som navnene på patruljerne er oprindeligt hentet i tegneserien Elverfolkets univers.

 Vi er ca. 30 spejdere i fem patruljer

 • De Hjemvendte
 • Flyverfolket
 • Solfolket 
 • Ulverytterne
 • Bølgedanserne

Patruljer og aktiviteter
Patruljerne er på 7-8 spejdere og så vidt muligt fordelt, så vi har alle fire årgange i hver patrulje, med de ældste som patruljeledere ("PL") og -assistenter ("PA"). Ligeledes prøver vi normalt at ramme en fordeling, så vi har drenge og piger i alle patruljerne.

Vi beskæftiger os med alle spejderlivets aktiviteter - udendørs og indendørs, til vands, til lands og i luften (alt er muligt!). Bare for at nævne et mindre udpluk, så handler det om adventure-spejd, pioner-arbejder, bål og alt det man kan lave med og over bål, orientering dag og nat, førstehjælp, samrabejde, at arrangere løb for de yngre grene, kollektiv-uger osv.

Ture og lejre
Spejderne skal i løbet af året gerne afsted på patruljetur - som de selv arrangerer og afholder. Derudover har vi nogle weekender som trops-arrangementer - for eksempel en "start weekend" ret hurtigt efter sommerferien, den traditionsrige juletur og ofte også en pinsetur. Generelt stræber troppen, i hvert fald de 2-3 ældre årgange, efter at deltage i så mange ’Adventure Spejd’ arrangementer som muligt. Disse ture giver spejderne fantastiske oplevelser, er udfordrende og udvikler dem som helstøbte mennesker.

Året fordeler sig på følgende aktiviteter:

Ravnehus+ Hareskov Divisions regi:

 • Oktober: Simbambalo Hindedulilla - ofte er vi med i denne patruljekonkurrence, arrangeret af Alugod i Værløse og hvor Mjølner Trop også deltager ind i mellem.
  PLan kurser i efterårsferien (arrangeres af DDS, men vi ser det som en del af de kurser, vi lægger vægt på at få spejdere af sted på)
 • Sidst i november / først i december: Troppens MEGET traditionsrige juletur. En tur, som alle spejderne meget gerne skal med på!
 • Marts/April: Påskekursus, oftest på Egemosen: Kursus for hele patruljer - rigtigt god mulighed for vores patruljer i at få lært noget og prøvet ting af sammen.
 • April: Trops-divi. Weekend med patruljekonkurrence, som arrangeres af tropsledelserne i hele Hareskov Division.
 • Juli/August: . Sommerlejren er afslutningen på spejderåret og varer som regel en uge. Kan afholdes både i ind- og udland. I 2015 var hele gruppen i Sydsverige (som vi ikke regner som en udlandstur, da den omkostnings- og rejsetidsmæssigt er lig en lejr i Danmark) og i 2016 går turen til Kandersteg Internationale Spejdercenter i Schweiz (29/7 til 5 eller 6/8 2016).

AdventureSpejd arrangementer, eksempler

Se også AdventureSpejd ligaens hjemmeside.

 • August: Solaris. Det ultimative Adventure spejder løb, hvor kun fantasien sætter grænserne for det mulige.
 • September: Nathejk. Adventure Spejd med fuld fart på – det handler om at flygte.
 • Oktober: Dille-løbet. AdventureSpejd løb i Gribskov for to-mands-sjak.
 • Januar: CCMR. (Coco-Crazy-Monkey-Race). Adventure for spejdere, som tør udfordre sig selv på den koldeste tid på året.
 • April: Seditio - nytænkende AdventureSpejd-løb, hvor deltagernes valg undervejs er med til at ændre løbets historie og danne ramme for det kommende års løb

Troppen på gletcher-vandring 2017Troppen på gletcher-vandring 2017

Kommunikation

Vi bruger stort set alle de moderne kommunikationsmidler til at gøre spejderarbejdet sjovere, mere indholdsrigt, sikrere og nemmere. En håndfuld eksempler:

 • Hjemmesiden (den her!) har selvfølgelig en generel beskrivelse af Troppens arbejde - men det meste af den løbende kommunikation foregår, som nævnt, vi a Facebook. Der er dog én meget vigtig brug af hjemmesiden: Tilmelding/betaling til ture, som udelukkende sker her.
 •  Troppens Facebook-gruppe er et sted, hvor vi annoncerer alskens nyheder om Troppens arbejde - planer for møder, information om ture, nyt om Adventurespejd  løb osv osv. Der er også tit en fornøjelig diskussion om tingene her, ligesom det også er et sted, vi bruger til at dele billeder fra vores møder og ture med hinanden. (Er billederne gode nok - og ikke for interne ;) - kan vi også ofte finde på at bruge Ravnehus Gruppes Facebook side til at dele dem)

  Troppens Facebook-gruppe er en lukket gruppe, kun for nuværende medlemmer af Trop og Tropsledelse. I samme "boldgade" har vi en Facebook-gruppe for lederpatruljen "De Høje" - dvs Tropsledelsen plus vore PL/PA'er (patruljeledere og -assistenter).
 • Email - bruges primært, når vi har en større nyhed at sende ud. Vi bruger DDS' medlemssystem, Blåt Medlem, til dette - så det er vigtigt, at både spejdere og forældre holder Email-adresser opdateret dér (og at spejdere og forældre rent faktisk checker og læser mails på de opgivne adresser). Vi hjælper selvfølgeligt gerne med det!
 • SMS - i Troppen er det OK - og somme tider ganske enkelt nødvendigt - at have en mobiltelefon med. Selvfølgeligt skal mobilerne ikke være fremme og bruges til dit og dat, mens der foregår spejderaktiviteter (og det er de normalt heller ikke - spejderne har god styr på det selv). Men det kan være meget rart, også for lederne, at vi kan ringe sammen - f.eks. når en patrulje er blevet grundigt væk på et natløb ;)

  Vi bruger også gerne en SMS-liste til at sende en lille reminder ud før et møde, hvor noget absolut skal huskes, eller som en del af et løb - det kan f.eks. være instrukser om, hvad der nu skal ske.